Filmválogatás 1956-ról

Cím

Filmválogatás 1956-ról

Leírás

A filmgyűjtemény a különböző filmes műfajokat felsorakoztatva igyekszik bemutatni a forradalom történetét és utóéletét . A korabeli felvételeket részben archív anyagok, külföldi vagy magyar híradások, helyenként privát felvételek, és jóval nagyobb számban propaganda filmek alkotják. Sajátságos formában a játékfilmek szintén feldolgozzák az 1956-os menekültek vagy a hatalmi konszolidáció történetét például egy szerelmi történetbe ágyazva. Érthető okokból kevesebb visszaemlékezést találunk a rendszerváltás előtti időszakból, a Kádár-rendszer igyekezett a forradalom emlékét ellenforradalommá torzítani vagy elhallgatni. Az 1980-as évektől kezd fellazulni a kollektív amnézia. A Fekete Doboz jóvoltából az ellenzéki tüntetésekről készült videoanyagok vagy a forradalom prominens szereplőivel készült interjúk, illetve külföldön forgatott dokumentumfilmek fokozatosan beszivárognak a nyilvánosságba. 1989 után pedig már hivatalosan is számtalan visszaemlékezés, oral history interjú lát napvilágot, amelyek 1956 eseményeit több évtized távlatából próbálják rekonstruálni. Az egykori szereplők utólagos narratívája sem független a politikától, az adott kor hatalmi viszonyainak terméke, ennél fogva a filmrészetekhez hasonlóan történelmi forrásként kezelendőek.